Romska bilder

Fotografisk dokumentation

Romerna har under lång tid förnekats plats i historieskrivning och samhälle, trots en femhundraårig närvaro i Sverige. Den romska historien är en viktig del av vår gemensamma historia. En viktig dokumentation av romers liv och kultur finns i den fotografiska bilden, men det finns idag inget samlat arkiv med ett sådant material.

Alla människor har rätt till sitt kulturarv och sin historia. Vårt gemensamma kulturarv delas av alla och det måste därför inkludera fler, särskilt grupper och människor som gjorts mer eller mindre osynliga i historien. För att synliggöra romernas del i det svenska kulturarvet genomför Hälsinglands Museum och Romska Kulturcentret i Malmö nu en räddningsinsats genom att samla in, bevara och tillgängliggöra fotografier från den romska resandetiden, det vill säga fram till ungefär 1960-talet.

Insamling och digitalisering kommer att säkerställa att fotografierna finns kvar även i framtiden. Så långt det är möjligt ska personerna och platserna på bilderna identifieras. Romernas boplatser fanns över hela landet, men har inte lämnat några bestående fysiska spår. Att identifiera platserna är ett sätt att synliggöra romernas plats och närvaro i kulturlandskapet. Många bilder finns hos privatpersoner, andra måste sökas i olika samlingar och arkiv. Att finna dem är en detektivuppgift och det är hög tid, minnet av bilderna och deras historia bärs av människor, men inte hur länge som helst.

Nyheter & inlägg

16-17 maj var Erika Persson och Joel Bergroth från Hälsinglands Museum på plats på Romska Kulturcentret i Malmö. Läs mer

Bilder som rör romer kan vara kulturskatt

Klicka här, inslaget börjar 34.14

Romska bilder i skymundan

Den 20 april kl 18 hålls ett informationsmöte i Sandviken

Mer information

Bilder

Bildinsamling

Vi tar emot alla typer av bilder som har någon slags anknytning till romer, tagna fram till 1960-talet. Om du har bilder på arbete, skola och boendemiljö är det särskilt intressant. Du kan lämna originalbilder, negativ och glasplåtar samt rörligt material.

Är du intresserad av att bidra med bilder ber vi dig kontakta oss. Antingen kan bilder skänkas till samlingen eller fås tillbaka efter digitalisering.

Kontakt

Erland Kaldaras Nikolizsson
070-725 91 11
info@rkcmalmo.se
Sofia Marcetic
073-785 65 61

Namn *

E-post *

Telefon

Meddelande *